Podpoř NG FEST

NG FEST připravují mladí lidé téměř po celý rok bez nároku na honorář. Náš letošní rozpočet je 148.000 Kč a byli bychom velmi vděční, kdybyste přispěli jakýmkoli darem. Tuto akci chceme zpřístupnit co největšímu počtu lidí, a proto je vstupné dobrovolné.

Pokud se rozhodnete nám pomoci, poukažte prosím svůj dar na účet našeho spolku Kámen úhelný, z.s.: 2601123304/2010 a jako variabilní symbol uveďte Váš kontaktní telefon nebo zašlete poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu.

Děkujeme