Pro média

Kontakt
Kateřina Trčková – spolupráce s médii
+420 728 045 592

Tiskové zprávy
Všechny materiály festivalu uvedené na této stránce je možné dále využívat, přebírat a šířit.

TZ č. 1 (Word) –

Grafika ke stažení